Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 10:55

XXXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa...

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

XXXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego, Walne zgromadzenia i posiedzenia Rad Nadzorczych po nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych
 

Dzięki obecnym zmianom w kodeksie spółek handlowych wzmocniona zostanie pozycja akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zyskają instrumenty gwarantujące ochronę praw korporacyjnych. Nowe przepisy zmieniają zasady funkcjonowania spółek i odnoszą się głównie do spółek publicznych, ich wprowadzenie jest podyktowane koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
Obecne prawo zezwala na przeprowadzanie walnych zgromadzeń i posiedzeń Rad Nadzorczych na odległość za pośrednictwem systemów informatycznych pozwalających zdalnie zatwierdzać protokoły, uchwały i zgłaszać sprzeciw niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy.

Podczas niniejszego spotkania omówimy nowelizację kodeksu spółek handlowych, jak również zaprezentujemy systemy teleinformatyczne wspomagające prace walnych zgromadzeń i rad nadzorczych.
 

PROGRAM

2 grudnia 2009 r.

10:00

Wykład wprowadzający i dyskusja: Rola walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej w realizacji funkcji biznesowych i w zapewnieniu poprawności prawnej działania spółek kapitałowych
dr hab. Robert Gwiazdowski

11:30

Prezentacja firmowa: Narzędzia teleinformatyczne dla realizacji zadań zarządzania spółką
12:00

Przerwa, poczęstunek

12:30

Wykłady:
 1. Obowiązki publikacyjne spółek publicznych w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia - po noweli KSH z 5/12/08
 2. Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia i uzupełnieniem porządku jego obrad
 3. Koncepcja dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (rekord date) jako podstawa legitymacji akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

dr Krzysztof Oplustil
14:00

Przerwa

14:15

Wykład: Udział oraz głosowanie na walnym zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Uwarunkowania prawne elektronicznych głosowań (e-mail, sms, platformy komunikacyjne) na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
 • Prawne przesłanki wykonywania uprawnień korporacyjnych przez akcjonariuszy nieobecnych na walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (treść statutu, transmisja obrad, głosowanie, udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, elektroniczna lista akcjonariuszy).
 • Problem identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

mec. Roman Bieda

15:15

Prezentacja firmowa: Uwarunkowania techniczne (sprzętowe i programowe) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz możliwości elektronicznych wypowiedzi osób, przebywających poza salą obrad

15:45

Przerwa

16:00

Wykłady:
 1. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w działaniu rad nadzorczych
 2. Wymagania prawne związane z stroną internetową spółki publicznej:
  • Wymagania prawne wynikające z ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (regulamin, obowiązki informacyjne, informacje o szczególnych zagrożeniach).
  • Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów KSH (jakie informacje muszą się znaleźć na stronie internetowej spółki publicznej).
  • Realizacja prawa akcjonariusza do informacji na temat spółki, z wykorzystaniem strony internetowej.

mec. Roman Bieda

17:30

Zakończenie programu

 

Czytany 2978 razy