Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

piątek, 23 lipiec 2010 09:37

Aplikacja prokuratorska i sędziowska według nowego modelu kształcenia

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dnia 4 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  wprowadzająca zmiany w zakresie szkolenia aplikantów, w celu przygotowania ich do zajmowania stanowisk sędziego, asystenta sędziego, referendarza sądowego lub prokuratora, asystenta prokuratora czy asesora prokuratury oraz ich późniejszego doskonalenia zawodowego.

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono niekonstytucyjność instytucji asesora sądowego zdecydowano się na zastąpienie asesury okresem stażu na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Poniżej podajemy szczegółowe informacje dot. nowego modelu aplikacji prawniczych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

O kontynuację szkolenia na aplikacji prokuratorskiej mogą starać się osoby, które ukończyły aplikację ogólną, posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadają nieposzlakowaną opinię, nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz przeciwko, którym nie jest prowadzone postępowanie karne o ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

O przyjęciu na aplikację sędziowską albo prokuratorską decydować będzie kolejność umieszczenia kandydatów na liście klasyfikacyjnej aplikantów aplikacji ogólnej, do miejsca wyczerpania limitu przyjęć.

CZAS TRWANIA

Czas trwania aplikacji prokuratorskiej to 30 miesięcy. Jej rozpoczęcie odbędzie się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych na tą aplikację.

W ramach aplikacji prokuratorskiej aplikanci będą odbywali zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyki zgodne z programem aplikacji.

EGZAMIN KOŃCOWY

W ostatnim miesiącu kształcenia aplikanci będą przystępowali do egzaminu prokuratorskiego, składającego się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin przeprowadzany będzie przez komisję w skład której wchodzić będą: prokuratorzy co najmniej prokuratur okręgowych, wykładowcy Krajowej Szkoły, specjaliści z dziedzin prawa i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu wybrani przez Ministra Sprawiedliwości spośród kandydatów zgłoszonych przez prokuratorów apelacyjnych, a także eksperci wskazani przez Dyrektora Krajowej Szkoły oraz przedstawiciel Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Po egzaminie prokuratorskim zostanie sporządzona lista klasyfikacyjna egzaminowanych aplikantów prokuratorskich. Minister Sprawiedliwości, w kolejności zajmowanego miejsca na liście egzaminowanych aplikantów, przedstawi egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Warunkiem umieszczenia na tej liście będzie złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym. O kolejności miejsca na liście zdecyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta z egzaminu prokuratorskiego. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą liczbę aplikantów o kolejności miejsca na tej liście zdecyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie aplikacji.

 
Czytany 20126 razy