Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

sobota, 12 listopad 2016 21:21

Arbiter w postępowaniu przed sądem arbitrażowym

Napisane przez Monika Słowik
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski są organizatorami konferencji pt. „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubowny". Partnerem spotkania jest kancelaria prawna Allen&Overy. Konferencja odbędzie się 18 listopada br. we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja skierowana jest zarówno do prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego, przedsiębiorców jak i do młodzieży akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych polubownym rozstrzyganiem sporów. Spotkanie ma na celu omówienie zagadnień dotyczących arbitrów, sposobu konstytuowania się sądu polubownego i jego składu, jako najbardziej charakterystycznej cechy sądownictwa polubownego. Prelegenci, autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych, podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na pytania czym kierują się strony dokonując wyboru arbitrów oraz na ile zdają one sobie sprawę z tego, że arbiter wskazany przez stronę jest od niej niezależny. Poddadzą pod dyskusję tezę, że możliwość kształtowania składu sądu polubownego przez same strony przesądza o atrakcyjności arbitrażu nad sądownictwem państwowym.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokona Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący konferencji prof. dr hab. Józef Frąckowiak – Sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Wrocławski. Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

W pierwszym panelu dyskusyjnym dotyczącym „Arbitra i jego funkcji w postępowaniu”, weźmie udział dr hab. Przemysław Drapała, który przybliży obowiązek rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu przez arbitra, dr Marcin Asłanowicz przedstawi podstawowe obowiązki i kwalifikacje wymagane od arbitra, a dr Cezary Wiśniewski opowie o powołaniu arbitra. Natomiast kwestie związane z niezależnością i bezstronnością arbitra jako przesłanki do pełnienia funkcji omówi prof. dr hab. Andrzej Szumański. Moderatorem tego panelu będzie prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.

W drugim panelu pt. „Wyłączenie, odwołanie i ustąpienie arbitra – wybrane problemu proceduralne udział wezmą: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, który omówi wniosek o wyłączenie arbitra, – r. pr. Agata Ksionda i r. pr. Marek Neumann przedstawią podstawy wyłączenia arbitra, procedurę wyłączenia arbitra przybliży dr Rafał Morek, natomiast aspekt związany z wygaśnięciem mandatu arbitra przybliży dr Karol Zawiślak. Moderatorem tego panelu będzie adw. Maciej Łaszczuk.

Moderatorem ostatniego panelu pt. „Podstawy i zakres umocowania arbitra” będzie prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ. Podczas panelu umowę między stronami umowy o arbitraż a arbitrem przedstawi r. pr. Marek Miller, z kolei umowę z arbitrem w arbitrażu instytucjonalnym – prof. dr hab. Piotr Machnikowski. Dr hab. Łukasz Błaszczak przybliży skutki przekroczenia umocowania, a prof. dr hab. Wojciech Popiołek omówi odpowiedzialność arbitra.

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia można również znaleźć na stronie www.sakig.pl.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu - prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów - realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

Czytany 1626 razy