Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 22 lipiec 2010 13:42

Negocjacje - Umiejętności negocjacyjne (cz. 8)

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Tajemnicą poliszynela jest to, iż jedni z nas posiadają lepsze predyspozycje do wykonywania pewnych czynności niż drudzy i na odwrót. Oprócz wiedzy jak coś należy wykonać, ważne są również umiejętności, które posiadamy. Umiejętności są rozumiane jako gotowość do świadomego działania, opartego na wiedzy oraz konkretnym ruchowym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dostosowania ich do zmiennych warunków. Wyróżniamy: umiejętności intelektualne  (które polegają na określaniu różnic i podobieństw, tworzeniu pojęć, formułowaniu sądów na podstawie abstrahowania, dowodzeniu i sprawdzaniu) oraz umiejętności motoryczne,…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Negocjacje jak każde inne procesy maja teoretyczne podstawy warunkujące osiągnięcie sukcesu. Idąc za Fisherem i Urym można przedstawić następujące zasady: Oddzielenie ludzi od problemu; Koncentracja na interesach a nie na stanowiskach; Kreatywność; Opieranie się o obiektywne kryteria; Stosowanie przez strony podstępnych taktyk; Etyczna strona negocjacji. Poniżej zostały przedstawione negocjacje oraz komentarz do powyższych zasad wraz z odniesieniem do opisanej sytuacji. Negocjacje zostały opisane przy uwzględnieniu podziału na 3 poziomy: POZIOM STRUKTURALNY – konflikt potencjalny Strony: Sąsiedzi, którzy mieszkają „drzwi w…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
BATNA, czyli najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia z ang. BEST ALTERNATIVE TO A NEGOTIATED AGREEMENT  Wiadomo, iż negocjacje to proces dwu- lub wielostronnego komunikowania się będący sekwencją wzajemnych posunięć związanych z układaniem się stron w sytuacji konfliktu interesów (bądź rozbieżności) w celu wypracowania porozumienia. Jak zatem osiągnąć zadawalający wynik negocjowania? Oczywiście należy przygotować się do negocjacji. Podstawowym elementem takiego przygotowania jest określenie BATNY. Wg. R. Ury BATNA jest najprostszą alternatywą, najlepszym sposobem działania, satysfakcjonującym interesy negocjatora bez porozumienia się z…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Elementy psychologii społecznej w negocjacjach W pytaniach, odpowiedziach i definicjach przedstawimy poniżej najczęściej spotykane zagadnienia psychologii społecznej i technik wywierania wpływu na innych, które można wykorzystywać w negacjach tak, aby osiągnąć zamierzony efekt, aby być lepiej zrozumianym, aby druga strona usłyszała to, co chcemy aby usłyszała i zapamiętała. Po zapoznaniu się z nimi można łatwo przełożyć tę wiedzę na praktykę i przystępować do negocjacji…skutecznych negocjacji… Kilka definicji na początek… Co to jest perswazja? Każdy przypadek komunikacji, która ma na celu…
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
„praktyczne negocjacje wydają się wymagać praktycznego myślenia, a nie fantastycznych pomysłów” Co zrobić, aby być twórczym? Oddzielić wymyślanie możliwości rozwiązań od ich natychmiastowej oceny; Nie poszukiwać jednej odpowiedzi a każdy pomysł rozwijać, mnożyć i zapisywać; Szukać korzyści dla obu stron; Spróbować ułatwić drugiej stronie podjęcie decyzji – postawić się w roli drugiej strony i spróbować odpowiedzieć na pytanie: co by Ciebie przekonało? Sposoby: 1. Można wykorzystać prezentowaną ostatnio kartę kołową (negocjacje cz. 2), która proponuje prosty sposób używania jednego dobrego…
czwartek, 22 lipiec 2010 11:48

Negocjacje - Jak powstrzymać na wodzy emocje? (cz. 2)

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Emocje odgrywają niezwykle ważną rolę w komunikowaniu się i w relacjach między ludźmi. Czasami ich wybuch potrafi odegrać pozytywną, bądź negatywną rolę. Należy nauczyć się nad nimi panować i odpowiednio reagować. Szczególnie osoba prawnika powinna posiadać umiejętność radzenia sobie w zarządzaniu emocjami, aby jak najlepiej pokierować negocjacjami i nie dać się im ponieść, narażając się tym samym na niepochlebne komentarze. Jak zapanować nad emocjami podczas negocjacji? Emocje podczas negocjacji – Zasady Rozpoznaj i postaraj się zrozumieć emocje swoje i drugiej…
czwartek, 22 lipiec 2010 11:34

Etapy mediacji

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
W 1996r. Christopher Moore (ekspert w dziedzinie mediacji), opisał 12 etapów mediacji: Nawiązanie kontaktu ze stronami sporu (zainicjowanie wstępnych kontaktów, budowanie wiarygodności, wyjaśnienie stronom istoty procesu, zmotywowanie stron do podjęcia mediacji - zwiększenie zaangażowania w procedurę mediacji, podtrzymywanie kontaktu). Wybór strategii prowadzenia mediacji (pomoc stronom w ocenie różnych sposobów rozwiązania konfliktu i dokonaniu wyboru potrzebnego im sposobu rozwiązania). Zbieranie i analizowanie podstawowych informacji (gromadzenie i analizowanie istotnych informacji o osobach uczestniczących w konflikcie, dynamice i istocie konfliktu; weryfikowanie dokładności danych;…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zawód mediatora wymaga doprecyzowania, mediacja jest instytucją mało przejrzystą i niewzbudzającą zaufania zwłaszcza w oczach praktyków - tak jednoznacznie wynika z przygotowanego projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe. Dokument ten ma sprecyzować wszystkie informacje odnośnie mediacji czyniąc ją instytucją czytelną i nie kontrowersyjną, a w efekcie upowszechnić jako alternatywę formalnych postępowań, rozwiązywania wszelakiego typu konfliktów. Projekt zawiera jednakowe standardy: definicję mediacji, kluczowe zasady postępowania mediacyjnego, wymogi jakie winny spełniać podmioty chcące uzyskać…
czwartek, 22 lipiec 2010 11:04

Istota i elementy szkolenia pracowników

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W zarządzaniu zasobami ludzkimi szkolenie rozumiane jest jako pewien element systemu kadrowego, skierowane na utrzymanie i poprawę efektywności pracowników w firmie. Jest zatem procesem ukierunkowanym na uzyskanie przez uczestników nowych umiejętności i zmianę ich zachowań. Zmiana ta ma umożliwić osiągnięcie ustalonych celów i zakładanych wyników. Aby można było uzyskać właściwy efekt, plan szkolenia wymaga odpowiedniego przygotowania. Informacje tego rodzaju uzyskuje on z: analizy okresowych ocen pracowników, analizy opisu stanowiska pracy i określeniu standardów kwalifikacyjnych, obserwacji pracowników, wywiadów z nimi, analizy…
czwartek, 22 lipiec 2010 11:01

Prawnik - Menedżer? Tak! Jaki jest dobry menedżer?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prawnicy są menedżerami, zarządzają swoimi zespołami, kierują wielomilionowymi transakcjami. Nie nabywają jednak w toku studiów umiejętności obejmujących zarządzanie zespołem i nie są szkoleni z umiejętności menedżerskich. Firmy szkoleniowe kuszą swoimi ofertami. Czy warto? Na pewno tak, choćby po to żeby wiedzieć, jakiej wiedzy nam brakuje do sprawnego zarządzania swoimi ludźmi a tym samym do osiągania jak najlepszych wyników. Kim jest w ogóle menedżer i jaką powinien pełnić rolę? Menedżer to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, bądź względnie wydzielonym obszarem jego działalności. Termin…