Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kancelaria RKKW doradzała spółce publicznej Fam Grupa Kapitałowa S.A. w transakcji przejęcia spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. Transakcja składała się z kilku etapów ostatecznie zakończonych połączeniem Cynkowni Wieluń sp. z o.o. ze spółką Fam Grupa Kapitałowa S.A. W wyniku przeprowadzonej transakcji Fam Grupa Kapitałowa S.A. nabyła 100 % udziałów w spółce Cynkownia Wieluń sp. z o.o. Transakcja nabycia udziałów została sfinansowana ze środków własnych Fam Grupa Kapitałowa S.A. oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji na okaziciela serii B, przy których…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na rozprawie w dniu 22.10.2015 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w sprawie dotyczące rozliczenia nakładów na inwestycję o znacznej wartości (sygn. akt. IV CSK 770/14). Skargi kasacyjne w tej sprawie wniosły obie strony. Powód był reprezentowany przez pełnomocników z Kancelarii RKKW - dr Radosława L. Kwaśnickiego, mec. Damiana Dworka oraz mec. Piotra Frelaka. Sprawa dotyczyła nakładów na planowany biznes. Strony sporu zawarły wspólnie umowę dzierżawy dotyczącej wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. Przez następne kilka lat wspólnie zawierali umowy…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Greenberg Traurig doradzał Invesco Real Estate w związku ze sprzedażą Raiffeisen Business Center, budynku biurowego klasy A zlokalizowanego w ścisłym centrum Warszawy. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe wsparcie prawne w odniesieniu do transakcji obejmujące m.in. doradztwo podczas analizy prawnej due diligence przeprowadzanej przez kupującego oraz negocjacji wszelkich dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży. Transakcja była nadzorowana przez partnera Agnieszkę Stankiewicz i prowadzona przez starszego prawnika Rafała Siwka, przy aktywnym wsparciu prawnika Anny Szczepankowskiej. Invesco Real Estate to działająca na całym…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Praktyka prawa energetycznego warszawskiego biura Chadbourne & Parke zajęła pierwsze miejsce we wszystkich wiodących międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych w tym roku: Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR1000. Zespół ds. energetyki Chadbourne & Parke z powodzeniem doradza w procesach prywatyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw energetycznych oraz finansowania projektów energetycznych, a także z sukcesami reprezentuje największe przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce w sprawach spornych lub innych złożonych sprawach z zakresu prawa energetycznego i antymonopolowego. W ostatnich latach wiele precedensowych spraw prowadzonych przez prawników…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Do zespołu ekspertów kancelarii Góralski&Goss Legal dołączył radca prawny Adam Michalczyk, doświadczony specjalista od transakcji nieruchomościowych oraz prawa budowlanego. Mecenas Michalczyk jest radcą prawnym z bogatym doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym oraz w prowadzeniu procesów komercjalizacji istniejących oraz nowo powstających obiektów handlowych i biurowych w Polsce. Ponadto, specjalizuje się w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, w tym zakupu i sprzedaży nieruchomości, a także bieżącej obsłudze korporacyjnej dla międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Zanim dołączył do zespołu kancelarii GGLegal, nadzorował procesy prawne przy transakcjach M&A…
piątek, 23 październik 2015 14:48

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o patent europejski

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Miało to miejsce w jednej ze spraw Klienta Kancelarii RKKW - polskiej znanej spółki z branży produkcyjnej. Dynamiczne wejście na rynek zagraniczny oraz zdobycie tam kilku znaczących klientów spotkało się z dużym niezadowoleniem tamtejszej konkurencji. Jedna z obecnych na tym rynku spółek podniosła zarzut naruszenia patentu europejskiego w związku z wprowadzaniem do obrotu jednego z…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  W dniu 24.9.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - działając w trybie tzw. autokontroli - postanowił o zmianie swoich wcześniejszych postanowień wstrzymujących wykonanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Gremi Media S.A. i m.in. oddalił wniosek o zabezpieczenie. Uznając argumenty przedstawione przez – reprezentującą Gremi Media S.A. - Kancelarię RKKW, Sąd uznał m.in., że działania co najmniej jednego z powodów stanowią element szantażu korporacyjnego. Ww. orzeczenie zapadło na gruncie następującego stanu faktycznego: w dniu 6.7.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kancelaria RKKW doradzała funduszowi z Grupy MCI Management (MCI) Internet Ventures FIZ w toku transakcji mającej na celu dokapitalizowanie spółki „Starbroker sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. Inwestycja docelowo ma objąć dofinansowanie spółki kwotą 3 mln PLN. Serwis internetowy pod nazwą „StarBroker” stanowi innowacyjną platformę handlowo-komunikacyjną, w ramach której współpracujące ze spółką podmioty mają możliwość zawierania transakcji z obszaru pośrednictwa nieruchomościami. Założycielami serwisu są – powiązani m.in. ze spółką Excelead S.A. oraz agencją reklamową Bueller & Frye - David…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniu 25 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce Contact Center przez Orange Polska S.A. i jej spółkę zależną TP Invest Sp. z o.o. Nabywcą Contact Center jest Arteria S.A., spółka działająca na rynku outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży. Sprzedający byli reprezentowani przez kancelarię FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. Za przeprowadzenie transakcji odpowiedzialna była Edyta Jusiel, radca prawny i wspólnik w Departamencie Korporacyjnym, Fuzji i Przejęć. „Sprzedaż Contact Center to kolejna transakcja przy której doradzaliśmy Orange. Ogromnie…
piątek, 14 sierpień 2015 12:22

Kancelaria RKKW chroni Budopol przed wrogim przejęciem

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  W dniu 11.8.2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, odmówił wpisu w rejestrze przedsiębiorców w KRS zmian wynikających z rzekomych uchwał o zmianie składu Rady Nadzorczej i Zarządu PGMB Budopol S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim powziętych w związku z próbą wrogiego przejęcia tej spółki przez jej giełdowego konkurenta – Herkules S.A. Postanowienie Sądu Rejestrowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów Spółki, która wskazywała, iż – działający na rzecz Herkules S.A., który usiłuje…