Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

sobota, 28 maj 2016 20:50

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności") stanowi integralną część Regulaminu Serwisu www.karieraprawnika.pl. Akceptacja Regulaminu powoduje jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administrator
Administratorem danych osobowych („Dane") Użytkowników podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz podawanych w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną („Usługi”), zgodnie z Regulaminem jest BCSystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BCSystems Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Grzybowska 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332, o kapitale zakładowym 297 000,00 PLN.


Przetwarzanie Danych
1.    Administrator przetwarza Dane Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
2.    Przetwarzane przez Administratora Dane, o których mowa powyżej, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie Rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług.
3.    Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług.
4.    Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu niezbędnych zabezpieczeń technicznych, jak również poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania.
5.    W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji Danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, Administrator posługuje się technologią ssl .
6.    Zbiór danych („Zbiór Danych") Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.


Cele przetwarzania Danych
1.    Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami, rozliczenia świadczonych Usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
2.    Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji  o usługach i innych produktach jak również informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów. Na takie działanie Administratora wymagana jest zgoda Użytkownika musi wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.


Prawa Użytkownika
1.    Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych Danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności.
2.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3.    Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (cookies) to pliki zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie. Pliki te zostają zapisane w trakcie odwiedzania różnych stron w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (tzn. czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki te służą także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki Cookies są wykorzystywane także do utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz do dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W ramach niniejszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych (w szczególności tych wymagających logowania). Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści ogólnodostępnych zamieszczanych w serwisie internetowym.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce (linki do instrukcji poniżej), jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Facebook Social Plugins
Nasze strony internetowe korzystają z odnośników i wtyczek (plugin) serwisu facebook.com firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Po przywołaniu strony, która zawiera taki przycisk, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Treść pluginów przekazywana jest bezpośrednio przez Facebook do Państwa przeglądarki i z niej jest implementowana do strony internetowej. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Facebook za pomocą tych pluginów.

Przez implementację pluginów Facebook otrzymuje informację, że przywołali Państwo odpowiednią stronę. Po zalogowaniu w tym serwisie, operator może Państwa wizytę przyporządkować do osobistego konta użytkownika. Interakcja z tymi pluginami, na przykład uruchomienie danego przycisku lub dodanie komentarza, powoduje przekazanie odpowiedniej informacji z Państwa przeglądarki bezpośrednio do firmy Facebook i jej zapisanie. Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem Facebook, to mimo to istnieje możliwość, że dany operator dowie się, jaki jest Państwa adres IP i zapisze go.

Cel i zakres gromadzenia danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Facebook oraz Państwa prawa i możliwości ustawienia w tym zakresie możesz znaleźć w informacjach dot. ochrony danych operatorów znajduje się pod tym linkiem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
 

Jeżeli są Państwo członkiem Facebook  i nie życzycie sobie, aby operator poprzez naszą stronę internetową gromadził Państwa dane i kojarzył je z zapisanymi tam danymi członkowskimi, przed wizytą na naszych stronach internetowych muszą Państwo wylogować się z Facebook.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Postanowienia końcowe
1.    Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.
2.    Administrator wykorzystuje pliki cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
3.    Użytkownik posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania  cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnianych w Serwisie, w tym w części wymagającej logowania.
4.    Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.
5.    Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.

sobota, 28 maj 2016 19:43

Kontakt

Portal karieraprawnika.pl jest prowadzony przez firmę BCSystems Sp. z o.o.

karieraprawnika.pl
ul. Grzybowska 43A
00-855 Warszawa
 
Obsługa marketingowa serwisu realizowana jest przez:
7oranges.pl - Marketing & Social Media Agency
 
 
Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.


Kancelaria prawnicza Deloitte Legal rośnie w siłę i wzmacnia swoje szeregi. Do jej zespołu dołączyli nowi Partnerzy Paweł Moskwa i Jan Jarmul. Obydwaj od wielu lat doradzają klientom w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa transakcyjnego (M&A) i projektów restrukturyzacyjnych. Poszerzenie zespołu Deloitte Legal jest jednym z kluczowych elementów strategii Deloitte i wiąże się z rozwojem kompetencji w dziedzinie doradztwa prawnego z zakresu M&A, jak również innych specjalizacji.

Jan Jarmul i Paweł Moskwa przez ostatnie dziesięć lat pracowali w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S). W tym czasie brali udział w dziesiątkach projektów na rzecz szeregu inwestorów zagranicznych i wiodących polskich przedsiębiorstw.

Jan Jarmul jest radcą prawnym od 2010 r. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo na rzecz inwestorów strategicznych i finansowych w różnych branżach (m.in. logistyka, paliwa, przemysł). Reprezentował klientów w sporach korporacyjnych i w procesach restrukturyzacyjnych. Był członkiem zespołu prawników obsługujących klientów niemieckojęzycznych (German Desk). Wcześniej doświadczenie zawodowe gromadził w Rödl & Partner w Warszawie oraz Haarmann Hemmelrath w Warszawie i Berlinie. Jest magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Moskwa jest adwokatem od 2010 r. Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym w zagadnieniach związanych z nabywaniem i restrukturyzacją przedsiębiorstw, ich łączeniem, podziałem i przekształceniami. Zajmuje się obsługą transakcji fuzji i przejęć, w szczególności na rynku wytwórców tzw. produktów szybkozbywalnych (FMCG) oraz zagadnieniami z zakresu komercjalizacji i prywatyzacji. Nowy Partner Deloitte Legal wspiera klientów także w procesach rozwiązywania sporów, procesach sądowych i arbitrażowych (sądy powszechne, KIG, ICC, UNCITRAL). Jest również współautorem szeregu publikacji, w tym Systemu Prawa Prywatnego. Jest magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

„Jesteśmy dumni, że Paweł i Jan dołączyli do naszego zespołu. Ich doświadczenie i kompetencje będą niewątpliwie dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Wzmacnianie usług doradztwa prawnego jest także kluczowym elementem strategii Deloitte. Nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedza w zakresie M&A połączone z silnym wsparciem prawnym dla tego obszaru, umożliwią nam wieloaspektowe doradztwo i pomoc naszym klientom” – komentuje Krzysztof Moczulski, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Polsce i Europie Środkowej.

Kancelaria Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy, zatrudnia obecnie blisko 70 osób, w tym ponad 50 z uprawnieniami radcowskimi i adwokackimi. W ostatnim czasie, oprócz nowych Partnerów, do zespołu na stanowisko Partner Associate dołączyła również dr Katarzyna Karasiewicz, która wzmocni praktykę prawa konkurencji. Jest ona radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Dr Katarzyna Karasiewicz pracowała wcześniej m.in. w kancelariach Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Modzelewska & Paśnik, a także jako główny specjalista w Departamencie Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Z początkiem maja w Deloitte Legal na stanowiskach Senior Associate zostali zatrudnieni: Michał Kulesza (aplikant adwokacki, który wzmocnił praktykę prawa konkurencji), Antoni Goraj (radca prawny, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa finansowego oraz handlowego) oraz Jakub Kasnowski (radca prawny, który wzmocnił zespół Energy & Resources). Na stanowisko Managing Associate w zespole nieruchomości dołączyła Ewa Lis-Lewandowska, adwokat specjalizująca się w prawie nieruchomości i budowlanym.

Deloitte Legal posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi.

 

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Greenberg Traurig otrzymało prestiżową nagrodę Kancelarii Roku 2016 – Client Service Award w Polsce przyznawaną przez Chambers Europe.

Nagroda ta ma na celu wyróżnienie kancelarii świadczących usługi prawne na najwyższym poziomie i oparta jest na szczegółowych badaniach rynku przeprowadzanych przez wydawców Chambers, a także na rekomendacjach Klientów.

W ostatnim roku warszawskie biuro Greenberg Traurig kontynuowało rozwój swoich kluczowych praktyk: Rynków Kapitałowych, Fuzji i Przejęć oraz Bankowości i Finansów, dokonując jednocześnie znaczącego powiększenia swojej praktyki Nieruchomości oraz wzmocnienia praktyki Sporów Sądowych i Arbitrażowych.

Uzupełnieniem rozwoju Kancelarii Greenberg Traurig w Warszawie było również wzmocnienie praktyki w Europie poprzez przejęcie jednego z liderów na rynku niemieckim i otworzenie pierwszego biura Greenberg Traurig w Berlinie, co znacząco wzmocniło możliwości świadczenia usług dla Klientów z Polski i Niemiec.

Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający biura w Warszawie powiedział, że „przyznana nagroda potwierdza nasze zaangażowanie w świadczenie usług charakteryzujących się doskonałą jakością. Jesteśmy dumni, że jako jedyna kancelaria w Polsce posiadamy Miejsce 1 przyznane przez Chambers w następujących kategoriach: Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe: Equity, Private Equity oraz Podatki”.

Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura podkreślił, że "nasz sukces jest przykładem podejścia Greenberg Traurig do rozwoju na całym świecie, który podyktowany jest przede wszystkim potrzebami naszych Klientów. Jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć na polskim rynku, który na przestrzeni lat stał się jednym z najbardziej stabilnych w Europie.”

Nagroda przyznana przez Chambers nie jest jedyną, którą Kancelaria Greenberg Traurig otrzymała w ostatnim czasie. Według najnowszej edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita, Greenberg Traurig wyróżniona została również, jako kancelaria zaangażowana w Transakcji Roku, za którą uznano refinansowanie zadłużenia spółek Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel o wartości 12,5 mld PLN.

 

wtorek, 10 maj 2016 12:40

Awanse w kancelarii Bird & Bird

 

Miło nam poinformować, że Ida Komorowska-Moj oraz Marta Koremba z warszawskiego biura Bird & Bird awansowały na stanowiska Counsel.

Ida Komorowska-Moj jest członkiem zespołu praktyki korporacyjnej oraz fuzji i przejęć w polskim biurze Bird & Bird. To doświadczony ekspert w dziedzinie prawa handlowego, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Na co dzień pracuje z funduszami venture capital, private equity i obsługuje największe grupy kapitałowe w Polsce. Ida posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze złożonych transakcji M&A na rynku zarówno polskim i międzynarodowym. Opracowywała i przeprowadzała wieloetapowe transakcje z udziałem spółek prywatnych, publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych, a także złożone restrukturyzacje grup spółek z wielu sektorów gospodarki. Jest też specjalistą od projektów i transakcji unikatowych, w tym związanych z inwestowaniem w projekty badawczo-rozwojowe i wynalazcze.

Ida wspiera klientów w sprawach korporacyjnych, obsługuje walne zgromadzenia, zajmuje się sporami korporacyjnymi i zasadami ładu korporacyjnego w strukturach holdingowych. Zajmuje się też doradztwem regulacyjnym w zakresie rynków kapitałowych. Doradzała przy największych na rynku ofertach publicznych zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych. Na swoim koncie ma szereg przeprowadzonych analiz prawnych due diligence przed największymi transakcjami na rynku, w tym z udziałem największych banków.

Brała udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów. Uczestniczy w komentowaniu projektów aktów prawnych dla sektora rynków kapitałowych. Zasiada w Radzie Związku Maklerów i Doradców, współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Klienci cenią ją za biznesowe podejście oraz niespotykaną dbałość o szczegóły.

Marta Koremba jest członkiem zespołu własności intelektualnej i szefem praktyki Life Sciences w polskim biurze Bird & Bird. Marta jest rzecznikiem patentowym i ekspertem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Doradza klientom z najbardziej innowacyjnych branż (elektronika, farmacja, chemia, motoryzacja, obronność, telekomunikacja). Skutecznie prowadzi skomplikowane spory o naruszenie praw własności przemysłowej, niejednokrotnie o precedensowym charakterze. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym i EUIPO. Doradza na etapie przedprocesowym i procesowym, opracowując kompleksowe strategie ochrony praw. Z powodzeniem koordynuje interdyscyplinarne projekty w wielu jurysdykcjach. Dba o minimalizację ryzyka prawnego, zapewnia kosztowo efektywne porady i otwiera przed klientami nowe możliwości rozwoju ich działalności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza przy wycenie praw własności intelektualnej, jak również optymalizacji kosztów działalności przy wykorzystaniu praw własności intelektualnej. 

Jest współautorką pierwszego w Polsce komentarza do ustawy – Prawo farmaceutyczne wydawnictwa Wolters Kluwer (ABC 2009) dostępnego w Systemie Informacji Prawnej LEX, jak również elektronicznych podręczników prawnych Trademark Litigation Smart Charts oraz Manual Intellectual Property. Regularnie publikuje artykuły poświęcone tematyce ochrony praw własności intelektualnej. Jest prelegentem na licznych konferencjach i warsztatach. Jest członkiem międzynarodowych organizacji: INTA, ECTA i PTMG. Wyróżniona w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers 2015, w kategorii Intellectual Property. Laureatka rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015, publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz konkursu Bird & Bird Cross-Selling Competition 2014 w kategorii Success Stories.  

– Chciałbym pogratulować awansu Idzie Komorowskiej-Moj  i Marcie Korembie oraz podziękować za szczególne zaangażowanie, jakie wkładają w budowanie relacji z klientami kancelarii. Ida i Marta to profesjonalni doradcy o najwyższych kwalifikacjach. Ich doświadczenie oraz znajomość rynku i branż, w których działają, doprowadziła do szczęśliwego finału wiele złożonych projektów, jakie nasza kancelaria obsługiwała w ostatnich latach. Awans jest szczególnym uznaniem dla ich wiedzy, wytężonej pracy oraz zaangażowania w prowadzone projekty. Na nowych stanowiskach i z nową odpowiedzialnością Ida i Marta będą mogły zrobić więcej dla naszych Klientów i dla nas, przygotowując siebie i swój obszar odpowiedzialności do partnerstwa. Stanowisko counsel jest bowiem w Bird & Bird formalnym otwarciem ścieżki partnerskiej – komentuje Maciej Gawroński, partner zarządzający biura Bird & Bird w Warszawie.

Kancelaria Gide doradzała na rzecz spółki Eolfi podczas sprzedaży portfela farm wiatrowych na rzecz spółki Quadran. Dzięki tej transakcji, sfinalizowanej w lutym tego roku, Quadran wzbogaca swoje polskie portfolio o cztery projekty farm wiatrowych o łącznej mocy przekraczającej 170 MW.

Eolfi działa w sektorze energetyki wiatrowej i słonecznej. Od 2007 roku spółka rozwijała w Polsce łącznie 24 projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 980 MW, zlokalizowanych w różnych częściach kraju, m.in. na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu.

Spółka Quadran jest w Polsce obecna od połowy ubiegłego roku, kiedy to dokonała przejęcia spółki Juwi Energia oraz zarządzanych przez nią projektów farm wiatrowych, i działa pod nazwą Quadran Polska.

Zespołem kancelarii Gide reprezentującej podczas tej transakcji spółkę Eolfi kierował partner Hugues Moreau. W skład zespołu wchodzili także Konrad Kosicki, counsel specjalizujący się w prawie energetycznym, oraz Olga Czyżycka i Zuzanna Machowska, associates specjalizujące się w zagadnieniach prawa spółek.

Na rzecz kupującego doradzała kancelaria Brandford Griffith (partner Jérôme Brosset oraz senior associate Julien Detis) wspierana w Polsce przez kancelarię DeBenedetti Majewski Szcześniak (partner David de Benedetti oraz senior associate Michał Szpakowski).

Prawnicy Kancelarii Prawnej Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy zostali wybrani jako współautor trzeciej edycji międzynarodowej serii publikacji „Investment Funds” wydawanej przez Sweet & Maxwell - czołowego brytyjskiego wydawcę specjalizującego się w profesjonalnych publikacjach prawniczych, należącego do grupy Thomson Reuters, jednej z największych na świecie multimedialnych agencji informacyjnych.

Publikacja „Investment Funds” zawiera globalną analizę porównawczą regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w ponad 30 najbardziej liczących się jurysdykcjach na świecie, w których rynek ten aktywnie działa. Poszczególne części, odpowiednio dla danego kraju, napisane zostały przez wiodących praktyków na danym rynku, specjalizujących się w tematyce funduszy inwestycyjnych. Pozycja ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania, w tym m.in. zarządzających funduszami inwestycyjnymi, prawników i doradców.

W marcu 2016 r. ukazało się najnowsze, trzecie wydanie z tej serii, przy tworzeniu którego udział mieli również prawnicy Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Autorami polskiej części publikacji są Tomasz Masiarz – Wspólnik Kancelarii, kierujący praktyką w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz adwokat Rafał Lidke, związany z Kancelarią od blisko 10 lat.

Przedmiotem raportu jest wpływ orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej na realizację postępowań informatycznych w Polsce w latach 2013-2015. Krajowa Izba Gospodarcza objęła patronat nad publikacją.

Raport przedstawia analizę wyroków wydanych przez KIO w istotnych postępowaniach informatycznych w ciągu ostatnich trzech lat. Są to przetargi na systemy IT, w szczególności zamówienia na wdrożenie, utrzymanie lub serwis, rozwój, modyfikację, rozbudowę lub migrację systemów IT, istotne z perspektywy rozwoju technologicznego państwa.

Celem publikacji jest przedstawienie przyczyn, dla których system orzekania KIO jest nieefektywny oraz przedstawienie rekomendacji mających na celu poprawę sytuacji w Polsce. Analiza poparta jest przykładami kluczowych dla funkcjonowania państwa postępowań informatycznych, w których orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wywarły istotny wpływ na brak powodzenia projektu, lub też doprowadziły do wielu trudności związanych z wdrożeniem systemu IT przez zamawiającego.

Autorami raportu są prawnicy z warszawskiego biura Bird & Bird: Maciej Gawroński, partner zarządzający, Monika Kucharczyk, szef praktyki prawa zamówień publicznych oraz Karina Bieniek z zespołu IT i transakcji handlowych.

– Powracające pytania o przyczyny niepowodzeń kluczowych projektów IT prowadzą do konieczności kompleksowej analizy systemu, w którym te projekty są realizowane. Zdecydowana większość zamówień IT, które mają wpływ na cyfryzację państwa odbywa się w oparciu o zamówienia publiczne regulowane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W całym tym procesie istotną rolę odgrywa Krajowa Izba Odwoławcza, która jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Niestety system orzekania jest nieefektywny, dlatego też przygotowaliśmy raport przedstawiający rekomendacje zmian systemowych – komentuje temat Maciej Gawroński, partner zarządzający Bird & Bird, jeden ze współautorów raportu.

W ramach promowania dobrych praktyk, patronat nad publikacją objęła Krajowa Izba Gospodarcza. To największa niezależna organizacja biznesu w Polsce, której misją jest reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców i promowanie społecznej wrażliwości biznesu oraz wdrażanie etycznych standardów.

Raport można pobrać ze strony kancelarii Bird & Bird

W opisywanej sprawie spółka publiczna, będąca Klientem Kancelarii RKKW, padła ofiarą działań akcjonariusza mniejszościowego, który jednocześnie prowadzi w stosunku do niej działalność konkurencyjną. Akcjonariusz ten zamierzał dokonać wrogiego przejęcia i uzyskać możliwość decydowania o sprawach spółki nie w drodze zwiększenia swojego udziału kapitałowego, ale poprzez uniemożliwienie wykonywania prawa głosu przez innych akcjonariuszy. W tym celu wykorzystał przepisy dotyczące znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych i uznał, że akcjonariusze posiadający około 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu, są objęci zakazem wykonywania prawa głosu. Na uzasadnienie tej tezy wywiódł istnienie pomiędzy nimi porozumienia.

Opisywany akcjonariusz na walnym zgromadzeniu utworzył grupę i wybrał w drodze głosowania oddzielnymi grupami jednego członka rady nadzorczej. Pozostali członkowie rady zostali powołani przez walne zgromadzenie. Kilka dni po zakończeniu zgromadzenia członek rady nadzorczej wybrany przez grupę zaskarżył większość uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu i wniósł o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek oparł na twierdzeniu, iż znaczna część akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu utraciła prawo głosu. Sąd Okręgowy uwzględnił jego wniosek i wstrzymał wykonalność podjętych uchwał. Zabezpieczenie objęło m.in. uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej oraz odwołaniu prezesa zarządu.

W wyniku wydania ww. postanowienia o zabezpieczeniu powstały wątpliwości związane z tym, czy rada nadzorcza pozwanej spółki może działać oraz jaki jest skład zarządu. Wątpliwości te były dodatkowo potęgowane przez członka rady nadzorczej, który zaskarżył uchwały oraz przez akcjonariusza, który go wybrał. Członek rady nadzorczej wnosił bowiem o dopuszczenie odwołanej prezes zarządu do działania, a akcjonariusz prowadził działania PR, mające na celu podważenie renomy spółki, na którą składa się m.in. stabilna sytuacja jej organów.

Kancelaria RKKW wsparła działania spółki podejmowane w celu uchylenia zabezpieczenia. W wyniku tych działań Sąd Apelacyjny ostatecznie uchylił postanowienie o zabezpieczeniu. Przez to organy spółki mogą obecnie w sposób niezakłócony wykonywać swoje zadania.

Ta sprawa jest przykładem tego, że nawet stabilna spółka, o utrwalonym akcjonariacie może z dnia na dzień utracić zdolność do działania w wyniku prób jej wrogiego przejęcia. Dlatego tak ważne jest podjęcie szybkich działań w ramach postępowania zabezpieczającego. Jeżeli zabezpieczenie nie zostaje uchylone już na początku postępowania, wywołane przez nie szkody trudno jest później zrekompensować roszczeniami odszkodowawczymi.” – wskazuje mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW reprezentujący Klienta w sporze.

Dr Radosław L. Kwaśnicki – Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – dodaje „W postępowaniu zabezpieczającym mogą decydować niuanse. Rozstrzygnięcie sądu w tym postępowaniu opiera się bowiem na odformalizowanej ocenie racji stron. W związku z tym staramy się, jako kancelaria, przedstawiać racje Klienta jak najbardziej czytelnie. Wywodzimy je nie tylko z treści przepisów, ale i praktycznych konsekwencji, jakie będą wynikać z podjęcia przez sąd określonego rozstrzygnięcia. W tym postępowaniu takie działanie odniosło zamierzony efekt i dzięki temu Klient kancelarii może normalnie prowadzić działalność poprzez swoje organy”.

 

Greenberg Traurig doradzała Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital. Umowa nabycia została podpisana wczoraj, czyli 31 marca 2016 roku. Alior Bank wycenił całkowitą wartość podstawowej działalności Banku BPH na 1,5 miliarda PLN.

Nabycie akcji Banku BPH zostanie zrealizowane w drodze publicznego wezwania, następnie podstawowa działalność Banku BPH zostanie wydzielona do Alior Banku. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru.

"To już druga, po Meritum Banku, transakcja, przy której doradza nam Greenberg Traurig. Bardzo cenimy współpracę z kancelarią i jej wkład w stworzenie innowacyjnej struktury transakcji zakupu Banku BPH. To dopiero początek naszej współpracy. Przed nami podział Banku BPH i oferta akcji Alior Banku." – powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z okazji reprezentowania Alior Banku w realizacji kolejnej prestiżowej transakcji. Niniejsza transakcja potwierdza rolę Greenberg Traurig jako lidera w Polsce w odniesieniu do transakcji fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego." – dodał Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Transakcja prowadzona jest przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, Partnera Stephena  Horvatha z londyńskiego biura Greenberg Traurig oraz Partnera Łukasza Pawlaka.

Finalizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.