Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Kancelaria Schoenherr otrzymała nagrodę The Lawyer Awards za strategię ekspansji na terenie Europy Środkowej.
Prestiżowy brytyjski magazyn prawniczy „The Lawyer” przyznał kancelarii Schoenherr tytuł „Firmy prawniczej roku w regionie Europy Środkowej”. W dowód uznania dla jej obecnej strategii i śmiałego zwrotu w kierunku tak wymagających rynków jak Czechy, Polska czy Słowacja, firma Schoenherr została nagrodzona podczas gali The Lawyer European Awards w Barcelonie.
Na uwagę zasługuje nie tylko strategia kancelarii w regionie – Schoenherr została wyróżniona również za aktywność na terytorium Austrii. Kancelarię nominowano w sumie w czterech kategoriach: oprócz wspomnianych wyżej, również w kategorii „Firma prawnicza roku w regionie Europy Wschodniej i Bałkanów” oraz „Najlepszy oddział zagraniczny” (Bukareszt).
 
The Lawyer to prestiżowy brytyjski tygodnik, śledzący rozwój rynku usług prawniczych na całym świecie. W Wielkiej Brytanii The Lawyer Awards już od ponad dziesięciu lat stanowi wyznacznik jakości w branży. W tym roku po raz pierwszy powstał jego kontynentalny odpowiednik, co odzwierciedla rosnące znaczeniu firm prawniczych Europy kontynentalnej. Kandydatury oceniało jury, w którego skład wchodzili doświadczeni partnerzy zarządzający i prawnicy ze 100 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.
 
Firma prawnicza  Schönherr  prowadzi działalność w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2009 firma Schönherr została wyróżniona nagrodą ACQ Global Award w kategorii "Firma prawnicza roku - Europa Wschodnia 2009" i znalazła się w rankingu "Competition Super League" wydawnictwa PLC. W Polsce kancelaria posiada biuro w Warszawie.

Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński została ponownie zaproszona przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki [PISiL] do udziału w Spotkaniu Noworocznym branży TSL, jako Partner Merytoryczny tegoż Spotkania.

Spotkanie Noworoczne PISiL 2010 pod hasłem: „Zmiany właścicielskie w firmach TSL oraz w ich otoczeniu – szanse i zagrożenia”, odbędzie się 13 stycznia 2010 r. w warszawskim Hotelu Polonia Palace.
Celem jest omówienie zmian, jakie dokonują się na rynku usług TSL w obliczu wydarzeń ostatniego roku oraz szans i zagrożeń z tym związanych, a także przedstawienie planowanych zmian w przepisach prawa podatkowego oraz celnego.

Kancelarię Grynhoff Woźny Maliński reprezentować będą radcowie prawni, wspólnicy Krzysztof Wysocki oraz Adam Leśniak oraz doradca podatkowy Andrzej Próchnicki, którzy przedstawią najważniejsze dla branży TSL zmiany prawne przewidziane w roku 2010, rzutujące w znacznym stopniu na współdziałanie środowiska TSL. Zagadnienia prawne obejmować będą dwie prelekcje:
  1. Praktyka logistyczna a rzeczywistość sali sądowej, czyli przedsiębiorca logistyczny przed sądem – prelegenci: radcowie prawni Krzysztof Wysocki i Adam Leśniak;
  2. Przegląd najważniejszych zmian w obszarze podatkowym – prelegent: doradca podatkowy, Andrzej Próchnicki.
Po części merytorycznej Organizatorzy zapraszają na Toast Noworoczny oraz koncert kolęd i koktajl.
 
środa, 25 listopad 2009 00:00

Kancelaria WKB zaprasza na szkolenie

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz dziennik Rzeczpospolita organizują szkolenie „Zamówienia publiczne po nowelizacji – implementacja dyrektywy odwoławczej oraz zmiany wynikające z bieżącej sytuacji gospodarczej” w dniu 8 grudnia br. w siedzibie redakcji Rzeczpospolitej przy ul. Prostej 51 w Warszawie.
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowanymi jeszcze w roku 2009 dość rewolucyjnymi zmianami w prawie zamówień publicznych, mającymi zapewnić:
  • uwzględnienie przez system zamówień publicznych wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą (projekt tzw. "nowelizacji antykryzysowej" z dnia 29 czerwca 2009 r.), 
  • implementację do prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (projekt tzw. "dużej nowelizacji" z dnia 1 września 2009 r.).
 
Szkolenie ma również na celu wskazanie praktycznych skutków nowych regulacji, a także ugruntowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zamówień publicznych.
 
Zgłoszenia i szczegóły: www.rp.pl/szkolenia oraz 022 463 06 09
Kancelaria prawnicza Schönherr Pietrzak Siekierzyński Bogen zorganizowała 3 grudnia 2009 w Warszawie seminarium na temat „Zamówienia publiczne powyżej tzw. progów unijnych – praktyczne aspekty postępowań oraz zawierania i modyfikowania umów z uwzględnieniem nowelizacji Prawa zamówień publicznych”. Podczas seminarium omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: kwalifikacji wykonawców, uzupełniania dokumentów, trybów postępowania, pytań do zamawiającego, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz środków ochrony prawnej. Zaproszeni mogli pogłębić wiedzę o przepadku wadium, zabezpieczeniu wykonania umowy, typowych klauzulach umownych, negocjowaniu i zmianach umów.

Seminarium zostało poprowadzone przez: Przemysława Pietrzaka – partnera w kancelarii Schönherr oraz Jarosława Srokę – radcę prawnego kancelarii, ekspertów prawa zamówień publicznych. Obaj prelegenci wielokrotnie z sukcesem doradzali podmiotom ubiegającym się o zamówienia publiczne o znacznej wartości, w szczególności w ramach projektów infrastrukturalnych. Tematyka zamówień publicznych jest w dzisiejszych czasach szczególnie istotna, gdyż tego rodzaju zamówienia stanowią jeden z najistotniejszych elementów decydujących o rozwoju gospodarczym kraju. W szczególności inwestycje finansowane ze środków unijnych realizowane są właśnie w formie zamówień publicznych – powiedział Przemysław Pietrzak.


Firma prawnicza  Schönherr  prowadzi działalność w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2009 firma Schönherr została wyróżniona nagrodą ACQ Global Award w kategorii "Firma prawnicza roku - Europa Wschodnia 2009" i znalazła się w rankingu "Competition Super League" wydawnictwa PLC. W Polsce kancelaria posiada biuro w Warszawie.

Kancelaria prawna Grynhoff Woźny Maliński otrzymała tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej 2009”. Wyróżnienie to przyznano Kancelarii za wspieranie edukacji prawniczej w Polsce w 2009 roku.
 
Tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej” przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wyróżnienie jest formą podziękowania za wkład nagrodzonych firm na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce, w tym wsparcie, dzięki któremu ELSA Poland stale podnosi poziom realizowanych projektów i programów edukacyjnych. 
Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński otrzymała tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej” w szczególności za pomoc i wsparcie w organizacji ogólnopolskiego Konkursu „ITele©t”, Ogólnopolskich Dni Edukacji Prawniczej oraz rozwijanie działalności naukowej i umożliwianie studentom zdobycia wiedzy prawniczej oraz praktycznych umiejętności.
 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek [dn. 18 grudnia br.] w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego RP podczas Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Dni Edukacji Prawniczej „Studenci prawa w Polsce 2009”. Głównym punktem spotkania było przyznanie tytułu „Mecenas Edukacji Prawniczej” instytucjom oraz firmom prawniczym współpracującym z ELSA Poland.

Międzynarodowa kancelaria prawnicza Norton Rose LLP doradzała The Crown Estate, agencji nieruchomości korony brytyjskiej, w odniesieniu do przełomowej inwestycji obejmującej realizację morskich farm wiatrowych na brytyjskich wodach terytorialnych w ramach tak zwanej 3 rundy koncesyjnej. Inwestycja ta o planowanej mocy 25.000 MW i wartości ponad 100 mld GBP ma zostać zrealizowana do 2020 r. na dziewięciu obszarach morskich wokół Wysp Brytyjskich.

Norton Rose doradzała The Crown Estate od samego początku projektu, tzn. marca 2008 r. Otwarty przetarg na koncesje na zagospodarowanie dziewięciu obszarów został ogłoszony latem 2008 roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem firm z różnych części świata. Po przeanalizowaniu złożonych ofert i przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi oferentami, The Crown Estate podpisała stosowne umowy handlowe z inwestorami odpowiedzialnymi za budowę farm wiatrowych na poszczególnych dziewięciu obszarach.

Specjalnym zespołem Norton Rose kierowali wspólnie Nicholas Pincott i John Wood - partnerzy z działu energetyki londyńskiego biura kancelarii, oraz Raj Mangat - partner z działu nieruchomości, których wspierali partnerzy i prawnicy kancelarii specjalizujący się w takich zagadnieniach jak budownictwo i inwestycje, finansowanie i zabezpieczenia, planowanie i ochrona środowiska, ochrona konkurencji i zamówienia publiczne, rozstrzyganie sporów, prawo własności intelektualnej oraz kwestie regulacyjne i podatkowe.

Po zawarciu umów handlowych John Wood wypowiedział się na temat znaczenia tej inwestycji dla brytyjskiego sektora energetycznego:

„Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej przełomowej i jedynej w swoim rodzaju transakcji, która pozwoli Wielkiej Brytanii stać się liderem w zakresie morskiej energetyki odnawialnej. Rozmiar tej inwestycji będzie ogromny i uczyni energetykę wiatrową jednym z głównych elementów dywersyfikacji brytyjskich źródeł pozyskiwania energii. Łączna moc elektrowni zrealizowanych w ramach rundy 3 będzie równa przykładowo mocy 21 elektrowni jądrowych Sizewell B."

Nicholas Pincott w następujący sposób skomentował wpływ przełomowej transakcji na rozwój rynku energii odnawialnej:

„Projekty zrealizowane w ramach rundy 3 nie tylko uczynią Wielką Brytanię liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, ale również staną się ogromnym czynnikiem stymulującym wszystkie etapy łańcucha dostaw inwestycji związanych z morskimi farmami wiatrowymi. Dotyczyć to będzie nie tylko turbin wiatrowych, ale również prac fundamentowych i elementów stalowych, okablowania oraz specjalistycznych jednostek pływających. Zjawisko to pozwoli wykorzystać doświadczenie oraz wiedzę brytyjskich specjalistów w dziedzinie budowy obiektów morskich, co przełoży się na nowe inwestycje i miejsca pracy we wszystkich powiązanych sektorach.”

Oficjalny komunikat został podany do wiadomości publicznej 11 stycznia 2010 r. przez premiera Wielkiej Brytanii oraz The Crown Estate .
Kancelaria prawna Gide Loyrette Nouel doradzała Sprzedającym przy transakcji sprzedaży Centrum Handlowego Karolinka w Opolu oraz Centrum Handlowego Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wybudowanych i zarządzanych przez spółkę Mayland Real Estate. Centra handlowe zostały sprzedane na rzecz funduszu MGPA Europe Fund III, któremu przy transakcji doradzała MGPA, niezależnie zarządzana firma private equity zajmująca się doradztwem inwestycyjnym w zakresie nieruchomości.
Obsługę prawną transakcji po stronie Sprzedających zapewniły biura kancelarii Gide Loyrette Nouel w Warszawie oraz w Paryżu. Za projekt odpowiedzialni byli, ze strony biura GLN w Paryżu partnerzy Hugues Scalbert oraz Bertrand Oldra, natomiast ze strony warszawskiego biura GLN - Andrzej Lulka, partner kierujący Departamentem Nieruchomości w Warszawie.
 
Wspólnie z naszymi klientami odczuwamy zadowolenie i satysfakcję, iż udało nam się przeprowadzić jedną z najistotniejszych transakcji w roku 2009, w roku, który powszechnie uważany był za stracony dla runku obrotu nieruchomościami ze względu na skutki kryzysu instytucji finansowych - stwierdził Andrzej Lulka.
środa, 20 styczeń 2010 00:00

Badanie Due Diligence Centrów Handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu seminariów dedykowanych branży nieruchomości handlowych. Tym razem poruszymy temat: „Badanie Due Diligence Centrów Handlowych"
Całodniowe seminarium, które odbędzie się 28 stycznia br., w Warszawie, poprowadzą prawnicy z Departamentu Prawa Nieruchomości kancelarii Gide Loyrette Nouel: Andrzej Lulka, Marcin Jasiński, Błażej Czwarnok. Gide Loyrette Nouel jako Partner Merytoryczny spotkania zaprosił do współpracy przedstawicieli firmy PricewaterhouseCoopers.
 
Tematyka seminarium skierowana jest do osób, które uczestniczą w procesie zakupu i sprzedaży centrów Handlowych (CH), reprezentujących fundusze nieruchomości, instytucje finansowe, deweloperów, właścicieli CH oraz firmy zarządzające CH. W szczególności zapraszamy przedstawicieli działów prawnych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, konsultantów i doradców rynku nieruchomości komercyjnych, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców z dziedziny nieruchomości, osoby zajmujące się transakcjami na rynku nieruchomości.

W programie seminarium znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

§ zakres badania prawnego due diligence;

§ przyczyny i cel prowadzenia badania prawnego due diligence;

§ dokumenty sporządzane w ramach badania due diligence (Red Flag List, Executive Summary, Raport, Release Letter, Reliance Letter);

§ zwyczajowo badane obszary stanu prawnego nieruchomości komercyjnych;

§ ryzyka prawne najczęściej identyfikowane w ramach badania due diligence centrów handlowych.

W ramach seminarium odbędzie się panel dyskusyjny zatytułowany: W poszukiwaniu "idealnego" badania due diligence, w którym wezmą udział:

Magdalena Zasiewska, Dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, PricewaterhouseCoopers

Katarzyna Kopczewska, Menedżer w Dziale Prawno – Podatkowym, PricewaterhouseCoopers

Anna Duchnowska, Dyrektor d/s Zarządzania Portfelem, Polonia Property Funds

Agata Sekuła, Dyrektor Działu Inwestycji na Rynku Nieruchomości Handlowych na Europę Środkowowschodnią, Jones Lang LaSalle

 
Dyskusję poprowadzi Andrzej Lulka, radca prawny i partner odpowiedzialny za Departament Prawa Nieruchomości w kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Zgłoszenia na seminarium, do 27 stycznia br.,  przyjmuje Paulina Bronowicz: pbronowicz@prch.org.pl
poniedziałek, 25 styczeń 2010 00:00

Nowy ekspert w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

 Do grona ekspertów kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, do Departamentu Prawa Podatkowego dołączył znany i ceniony specjalista w zakresie prawa podatkowego pan Mirosław Barszcz. Mirosław Barszcz jest specjalistą w zakresie prawa podatkowego, rekomendowany w międzynarodowych rankingach "World Tax" publikowanym przez "International Tax Review" oraz "World's leading tax advisors" publikowanym przez "Expert Guides". Obsługiwał największe polskie oraz międzynarodowe firmy m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, finansowej. Był doradcą podatkowym m.in. przy jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w Europie Środkowej. Jego rekomendacje kilkukrotnie przyniosły jego klientom oszczędności podatkowe przekraczające 100 mln złotych. W latach 2005-2006 był wiceministrem finansów, odpowiadał za przygotowanie projektu zmian prawa podatkowego w zakresie „małej reformy podatkowej”. W 2007 roku piastował urząd Ministra Budownictwa.
 
Pięciu prawników Baker & McKenzie uzyskało tytuł zawodowy i dołączyło do grona adwokatów i radców prawnych. Katarzyna Dębińska – Pietrzyk zdobyła uprawnienia adwokata, zaś Michał Głowacki, Łukasz Guratowski, Anna Machulak oraz Sebastian Ponikowski radcy prawnego.
Katarzyna Dębińska-Pietrzyk specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie spółek handlowych, a w szczególności obsłudze transakcji kapitałowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Michał Głowacki specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, w szczególności w problematyce opcji menedżerskich i programów motywacyjnych dla kadr zarządzających, emisjach akcji i obligacji. Zajmuje się także doradztwem w transakcjach fuzji i przejęć oraz w innych sprawach związanych z prawem handlowym i cywilnym.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim Prawo Rynku Kapitałowego.
Łukasz Guratowski specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, prawie spółek oraz prawie wodnym. Zanim dołączył do zespołu Baker & McKenzie, zajmował się kompleksową obsługą dużych i średnich przedsiębiorstw, głównie z branży wodociągowo kanalizacyjnej.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości na Akademii ekonomicznej w Krakowie i Politechnice Krakowskiej.
Anna Machulak specjalizuje się w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących spraw gospodarczych. Przed dołączeniem do zespołu Baker & McKenzie, doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie i we Wrocławiu.
Sebastian Ponikowski specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć. Jego praktyka obejmuje m.in. nabywanie przedsiębiorstw oraz spółek, prawo handlowe oraz upadłościowe, pomoc prawną w negocjacjach umów, a także przygotowywanie projektów umów w ramach realizowanych transakcji. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.