Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2017 r.: ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawa…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 5 – 7 września 2017 r.
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 15:48

Informacja o przeprowadzonym egzaminie notarialnym

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniach 4 - 5 września 2014 r. 10 komisji egzaminacyjnych przeprowadziło egzamin notarialny w 6 miastach (tj. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu).Do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnej oraz 1 pracownik naukowy, naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.Do egzaminu notarialnego przystąpiło 426 osób, spośród których…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r. Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie: sędzia Krzysztof Józefowicz sędzia dr Stefan Babiarz sędzia Joanna Ćwik –Bielińska sędzia Wojciech Łukowski notariusz Adam Bieranowski notariusz Wiktor Bołdok notariusz Dorota Kuzebska Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną. Ocena prac…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego. Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
wtorek, 08 kwiecień 2014 14:23

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie  i…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 r.: ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,  ustawa z dnia 28…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 4 – 5 września 2014  r.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 – 6 listopada 2013 r.Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 – 6 listopada 2013 r.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5-6 listopada 2013 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.), wydawane będą z urzędu, niezwłocznie po ustaleniu wyniku tego egzaminu (tj. niezwłocznie po doręczeniu Ministrowi Sprawiedliwości uchwał o ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego wraz z danymi adresowymi zdającego). Zgodnie z…
Strona 1 z 6