Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 22 lipiec 2010 14:12

Mediacje, obok negocjacji jedna z metod rozwiązywania konfliktów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Mediacje – słownik

Mediacje (łac. mediare – być w środku) jest to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu prowadzony w obecności mediatora - osoby neutralnej. Rolą główną mediatora jest pośredniczenie w sporze, które ma na celu pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia. W wypadku postępowania karnego dodatkowym celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody, zła czyli sprawiedliwość naprawcza. W mediacji nie ma wygranych i przegranych - wygrywają obie strony sporu.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania, które będą w stanie zaakceptować obie strony a więc ustalenie jakie są interesy i potrzeby stron a nie tego, kto ma rację.

Nadrzędną rolą mediatora jest takie zorganizowanie mediacji by strony, poprzez analizę własnych interesów i poznanie możliwych rozwiązań, świadomie osiągnęły wspólnie satysfakcjonujące je porozumienie oraz zawarły ugodę i zakończyły spór. Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Jest on zatem bezstronnym i neutralnym ekspertem od komunikacji między stronami sporu, który pomaga stronom rozwiązać spór. Czuwa, by mediacja przebiegła sprawnie i w przyjemnej atmosferze. W trakcie postępowania mediator nadaje właściwy klimat mediacji i kontaktom między stronami. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości, a także daje stronom - otuchę, nadzieję i wsparcie. Mediator łagodzi napięcia między stronami, ułatwia im rozmowy, zadaje pytania w celu rozpoznania źródła konfliktu oraz kreatywnie zachęca strony do poszukiwania rozwiązań sporu, a także służy swoją wiedzą przy zawieraniu ugody.

Do głównych zasad mediacji można zaliczyć m.in.:

§ Dobrowolność;

§ Bezstronność;

§ Neutralność;

§ Akceptowalność

§ Poufność;

§ Profesjonalizm;

§ Bezinteresowność;

§ Szacunek do obu stron.

Mediacja może się odbyć na podstawie umowy stron sporu z mediatorem (mediacja umowna), albo na skutek postanowienia sądu, kierującego sprawę do mediacji (mediacja sądowa). W drodze mediacji mogą być rozpatrywane wszelkie sprawy cywilne, które mogą być rozstrzygane w drodze ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem, po zatwierdzeniu przez sąd podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

Źródło:

Christopher W. Moore, "Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Warszawa 2009

Krajowe Stwowarzyszenie Mediatorów

 
Czytany 8729 razy